PL | EN | RU

Co z 40 kg/m2?

Co z 40 kg/m2

dr Nikodem Sakson, Poznań

Na Pieczarkaliach w 2014 roku została zaprezentowana koncepcja rozwoju technologii produkcji pieczarek przeznaczonych
na rynek świeży, której celem jest uzyskanie średniorocznego ich plonu na poziomie 40 kg/m2 w trzech rzutach. W momencie formułowania
wskazanego celu za dobry zarówno w Polsce, jak i Holandii uważano plon na poziomie 32 kg/m2 w trzech rzutach na podłożu fazy III w ilości średnio
85 kg/m2 z 1,5% dodatkiem białkowym w jednej dawce. Bieżący numer Biuletynu ma ukazać się po zakończeniu Pieczarkaliów
2017 roku. Stwarza to dobry moment na zaprezentowanie efektów uzyskanych z wprowadzanych zmian
w technologii oraz dalszego kierunku jej rozwoju.

Czytaj więcej.