PL | EN | RU

Czy dodatki umożliwią standaryzacje podłoża

Czy dodatki umożliwią standaryzacje podłoża?


Zmienna jakość podłoża jest faktem. Ma na wiele przyczyn. Jedną z nich jest mało precyzyjna metoda kontroli przebiegu procesu produkcji kompostu.
Propozycja zmiany tego stanu rzeczy znajduje się w artykule mojego autorstwa w poprzednim numerze Biuletynu.
Rozwiązanie produkcji stabilnej jakości podłoża zależy jednak od działań podejmowanych w kompostowniach. Brak
poprawy jakości podłoża sprzyja poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań pozwalających na standaryzacje podłoża
w pieczarkarni. Takim rozwiązaniem może okazać się zastosowanie nowej generacji dodatków do podłoża opartych
o wysoką zawartość łatwo dostępnej celulozy i hemicelulozy, czyli tzw. dodatków celulozowych do podłoża.

Czytaj więcej.