PL | EN | RU

Co dalej ze standaryzacją podłoża

Co dalej ze standaryzacją podłoża?

dr. Nikodem Sakson, Poznań

W poprzednim numerze Biuletynu zadałem pytanie o możliwość standaryzacji podłoża do uprawy pieczarek
poprzez zastosowanie dokarmiaczy celulozowych. Od tego momentu minął okres trzech miesięcy.

Co się zdarzyło w tym okresie co zbliżyłoby nas do udzielenia odpowiedzi na to pytanie?
Przeprowadzono szereg testów na skalę laboratoryjną oraz rozpoczęto proces wdrażania Aril KK Premium.

Czytaj więcej.